Under Construction

underconstruction

Deze site is nog volop in ontwikkeling..

De inhoud van de menubalk middenboven en de linker- en rechterkolom is afhankelijk van of je ingelogd bent of niet en van welke rol je hebt

Welkom

Deze website voor het domein Mondelinge Taalvaardigheid is in het leven geroepen voor docenten Nederlands en docenten van andere vakken die zich bezighouden met spreekvaardigheidsonderwijs binnen het vo.

Deze site

geeft informatie over:

  • recent vakdidactisch onderzoek
  • relevante naslagwerken
  • ‘bewezen praktijken’
  • aankomende activiteiten voor docenten en/of leerlingen

geeft de mogelijkheid om:

  • gedeelde lesmaterialen te raadplegen en zelf materialen te posten
  • in contact te komen met vakcollega’s die graag met verder praten over spreekvaardigheidonderwijs
  • eigen professionalisering invulling te geven

geeft adviezen over:

  • didactiek: lessen en toetsing
  • doorlopende leerlijnen, eindtermen en referentieniveaus

Via het registratiesformulier, zie Registreren in menubalk, kun je je aanmelden voor deze website. Door je aan te melden geef je toestemming een keer benaderd te worden voor onderzoeksdoeleinden. Als weder prestatie krijg je toegang tot alle bovengenoemde functies van deze site.
 

leerlingen